23 maja 2024

Energetyka jest bardzo szeroką gałęzią gospodarki. W tym jednym pojęciu mieszczą się zarówno działania związane z wykonywaniem indywidualnych przyłączy energetycznych, np. do budynków jednorodzinnych, czy tez obiektów użyteczności publicznej, jak również budowa przesyłowych linii energetycznych, ciągnących się niejednokrotnie przez setki kilometrów.

Różnorodny charakter, połączony przez słupy energetyczne

Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku, które zostały przytoczone na wstępie tego tekstu niezmienny jest jeden aspekt – przedmiotem działania w gruncie rzeczy jest przesył prądu, a kierunek jego przekazywania biegnie od producenta do konsumenta. Pozostałe aspekty różnią się natomiast diametralnie.

słupy energetyczne

W przypadku energetyki związanej z indywidualnymi przyłączami wszelkie działania prowadzone są w oparciu o prąd elektryczny o niskim napięciu i stosunkowo niskim natężeniu. W przypadku energetyki przesyłowej zarówno napięcie, jaki i natężenie wyrażane jest w wielkościach sięgających wielu tysięcy.

Jest jednakże jeszcze jeden element, który łączy obie dziedziny energetyki – slupy energetyczne. Mimo coraz częstszego korzystania z przyłączy doziemnych wciąż trudno sobie wyobrazić dostarczanie prądu elektrycznego do indywidualnego odbiorcy bez korzystanie ze słupów energetycznych, stanowiących nieodłączny element krajobrazu polskich miast i miejscowości.

Podobnie w energetyce przesyłowej, określanej często mianem ‘energetyki zawodowej’, podstawowym elementem konstrukcji są słupy energetyczne. O ile jednakże w przypadku energetyki indywidualnej podstawa są prefabrykowane słupy betonowe, przyjeżdżające na miejsce montażu w całości, o tyle w przypadku energetyki zawodowej podstawą są słupy energetyczne w formie skomplikowanych konstrukcji stalowych.

Słupy energetyczne da energetyki zawodowej

Konstrukcje słupów energetycznych dla energetyki zawodowej najczęściej mają postać obiektów przestrzennych o konstrukcji żebrowo-dźwigarowej, bardzo charakterystycznej i widocznej z daleka. Samym słupom energetycznym towarzyszą również konstrukcje pomocnicze, takie jak konstrukcje wsporcze, platformowe, montażowe czy też wysięgnikowe. Mimo swojego odmiennego charakteru ich budowa oparta jest o elementy tożsame ze słupami linii wysokiego napięcia.

Show Full Content

Komentarze

Dodaj komentarz

Close

Następny wpis

Close

Najlepsze smartphone’y 2018 roku – TOP5

15 sierpnia 2018
Close