22 lipca 2024

Kruszywo jest to sypki materiał powszechnie używany w różnego rodzaju pracach budowlanych. Znajduje ono zastosowanie w przygotowywaniu betonu, zapraw murarskich, a także podczas budowy dróg. Kruszywa możemy podzielić na naturalne, czyli takie, które występują w przyrodzie, oraz na kruszywa sztuczne, które są pozyskiwane przez modyfikację termiczną lub na drodze recyklingu. Kruszywa naturalne powstały w wyniku erozji skał i najczęściej pozyskiwane są metodą odkrywkową w specjalnych kopalniach kruszyw. Kruszywa mogą być wydobywane z dna jezior lub rzek, a także w kopalniach żwiru oraz piasku.


Kopalnia kruszyw – na czym polega jej działanie?


Kopalnia kruszyw może mieć formę kopalni żwiru, tak zwanej żwirowni lub kopalni piasku, czyli piaskowni. Zarówno piasek, jak i żwir to dwa podstawowe rodzaje kruszyw, które są niezbędne i dlatego powszechnie wykorzystywane w budownictwie. Działalność żwirowni oraz piaskowni podlega urzędom górniczym i jest koncesjonowana. Oznacza to, że aby otworzyć kopalnie któregoś z tych kruszyw, trzeba uzyskać odpowiednie pozwolenia i koncesje na ich wydobycie. Kopalnie kruszyw mogą korzystać z różnego rodzaju złóż takich jak piaskowce cergowskie, dolomity czy wapienie dewońskie. Tego rodzaju kruszywa doskonale sprawdzają się w budownictwie drogowym, hydrotechnicznych, kolejowym, rolnictwie, przemyśle, ale też w budownictwie tradycyjnym.


Sposoby wydobycia kruszyw


Wyróżniamy dwa rodzaje złóż – mokre oraz suche, które wpływają na to, jakim sposobem są one wydobywane. Złoża mokre wydobywane są metodą eksploatacji, polegającą na wydobywaniu ich spod wody z dnia jezior czy rzek. Stosuje się do tego specjalne refulery lub koparki linowe. Z kolei złoża suche wydobywane są za pomocą specjalnych koparek, taśmociągów oraz ładowarek. W momencie zakończenia wydobycia kruszywa w danej kopalni, wyrobisko może zostać zalane wodą. Powszechnie na wyrobiskach po kopalniach złóż suchych budowane są różnego rodzaju kompleksy do utylizacji lub składowania odpadów.

Kruszywa


Kopalnia kruszyw – rodzaje kruszywa


Oczywiście oprócz podziału na złoża mokre oraz suche, kruszywa dzielą się też pod względem wykorzystania. Różnego rodzaju kopalnie kruszyw oferują różne gatunki kruszyw, znajdujące zastosowanie w rozmaitych branżach. Przykładowo dostępne są kruszywa do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, stosowanych na przykład na drogach, lotniskach czy innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. Innym rodzajem kruszyw oferowanych przez kopalnie kruszyw są grysy wykorzystywane do produkcji betonu towarowego, kostki brukowej, czy innych mieszanek i prefabrykatów betonowych. Kopalnie kruszyw oferują też wydobycie kamienia do robót hydrotechnicznych oraz umocnień wodnych, a także do stabilizacji zboczy oraz osuwisk.

Show Full Content

Komentarze

Dodaj komentarz

Close

Następny wpis

Close

Prawo – studia dla ambitnych

22 lutego 2019
Close