23 maja 2024

E-Toll to wprowadzony 1/10/2021 roku elektroniczny system poboru opłat za przejazd drogami płatnymi, obowiązujący autobusy oraz wszystkie inne pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Zastąpił dotychczasowy, oparty na technologii radiowej system viaTOLL. Czym tak właściwie jest e-TOLL? Jak działa i jak przy jego pomocy dokonać opłat? Odpowiedzi znajdziesz poniżej.

Co to jest e-TOLL?

E-Toll to nowoczesny system oparty na technologii pozycjonowania satelitarnego i bezprzewodowej transmisji danych. W ramach tego systemu, opłaty za korzystanie z autostrad, dróg ekspresowych i innych płatnych dróg są pobierane elektronicznie, bez konieczności zatrzymywania się i dokonywania płatności na bramkach.

Wprowadzenie powyższego systemu narzuciło obowiązek wyposażenia pojazdów w tzw. transpondery, umożliwiające udostępnianie danych geolokalizacyjnych. Transponder jest sprzętem elektronicznym, które komunikuje się z urządzeniami umieszczonymi na drodze i automatycznie pobiera opłaty za przejazd. W przypadku e-TOLL opłata jest naliczana na podstawie pokonanego dystansu, a jej wysokość zależy od kategorii pojazdu oraz ilości przebytych kilometrów.

Jak działa system e-TOLL?

System e-TOLL funkcjonuje w oparciu o zaawansowaną technologię elektroniczną i komunikacyjną, a proces jego działania można przedstawić w następujących krokach:

 1. Instalacja transpondera – niewielkiego urządzenia wyposażonego w antenę i chip umożliwiającego bezprzewodową komunikację z bramkami przy drodze.
 2. Przejazd przez bramkę – kiedy pojazd z transponderem podjeżdża do bramki na drodze płatnej, system e-TOLL automatycznie odczytuje informacje z odpowiedniego modułu GPS i nalicza opłatę za przejazd.
 3. Pobranie opłaty – urządzenie e-TOLL pobiera opłatę za przejazd na podstawie zapisu w systemie, który odnotowuje czas i miejsce przejazdu, kategorię pojazdu i długość przebytej trasy.
 4. Płatność – opłaty za przejazd drogami płatnymi są pobierane elektronicznie z konta kierowcy lub przedsiębiorstwa zarejestrowanego w systemie e-TOLL.
 5. Dostęp do konta – Kierowca lub przedsiębiorstwo mogą w dowolnym momencie sprawdzić swoje konto w systemie e-TOLL, aby zobaczyć swoją historię przejazdów i opłat oraz dokonać ewentualnych zmian w ustawieniach konta.

Wspomniano powyżej Kierowcę i przedsiębiorcę dla podkreślenia, iż jest to system, z którego korzystają nie tylko osoby prowadzące w danej chwili konkretny pojazd, ale i właściciele firm obsługujących nawet bardzo rozbudowane floty samochodowe. Warto więc dostrzec szereg korzyści płynących z wyboru właściwego modułu GPS. Dostępne obecnie na rynku opcje to:

 • ZSL (Zewnętrzny System Lokalizacyjny) w postaci sterownika zainstalowane na stałe w pojeździe.
 • OBU – niewielkie, przenośne urządzenie geolokalizacyjne do samodzielnego montażu.

Dzięki systemowi e-TOLL kierowcy mogą szybko i wygodnie przemieszczać się po drogach płatnych, a przedsiębiorstwa zyskują możliwość dokładnego śledzenia wydatków związanych z flotą pojazdów. Połączenie e-TOLL z monitoringiem GPS to dodatkowa opcja bieżącego śledzenia aktualnego położenia aut, miejsc tankowania, zużycia paliwa, ilości i czasu trwania postojów. Zyskujemy również szereg danych dotyczących stylu prowadzenia pojazdu, trzymania się wytyczonej trasy, czy nawet warunków (temperatury, wilgotności) panujących w przestrzeni ładunkowej. To także zwiększenie bezpieczeństwa kierowców, przewożonego towaru i samych pojazdów, dzięki zamontowanym czujnikom możliwe jest bowiem podjęcie natychmiastowych działań na wypadek kradzieży czy udziału w wypadku drogowym. Stałe raportowanie powyższych danych to niezwykle cenna baza wiedzy, będąca doskonałym punktem wyjścia do wprowadzenia konkretnych ulepszeń przekładających się bezpośrednio na eliminację zbędnych kosztów.

Jak korzystać z e-TOLL?

 1. Pierwszym krokiem jest rejestracja w systemie, którą najprościej dokonać przez Internetowe Konto Klienta (IKK).
 2. Następnie wybieramy sposób przekazywania danych (OBU, ZSL, aplikacja mobilna) i określamy metodę płatności.
 3. Instalujemy wybrane urządzenie geolokalizacyjne we wskazanym przez producenta miejscu.
 4. Doładowujemy konto i przed każdą podróżą upewniamy się, iż mamy wystarczającą ilość środków na pokrycie wszystkich opłat.
 5. Podczas przejazdu przez płatny odcinek autostrady lub drogi ekspresowej, wybrany moduł GPS automatycznie przesyła nasze dane lokalizacyjne do portalu Ministerstwa Finansów i następuje pobór opłaty z konta.

Jak płacić za przejazdy w e-TOLL?

Ideą coraz powszechniej stosowanego na całym świecie systemu e-TOLL jest umożliwienie szybkiego i wygodnego sposobu pobierania opłat za korzystanie z dróg płatnych, co przyczynia się do poprawy płynności ruchu drogowego i zmniejszenia czasu przejazdu.

W związku z powyższym płatność odbywa się w maksymalnie zautomatyzowany sposób, a naszym zadaniem jest jedynie odpowiednie zainstalowanie wybranego modułu GPS, rejestracja w systemie i doładowywanie konta, które możemy dokonać za pośrednictwem aplikacji mobilnej bądź na stacjach benzynowych oferujących usługę e-TOLL.

Show Full Content

Komentarze

Dodaj komentarz

Close

Następny wpis

Close

Wpływ mediów społecznościowych na psychikę

1 czerwca 2018
Close