22 lipca 2024

Stała praca to bezpieczeństwo i stabilizacja finansowa, dlatego większość osób dąży do zatrudnienia na umowę na czas nieokreślony. Sumienne wykonywanie obowiązków służbowych przez pracownika i uznanie w oczach pracodawcy często skutkuje nawiązaniem stałego stosunku pracy. Jednak to nie tylko pracownik jest zobowiązany do należytego wykonywania powierzonych mu zadań, gdyż na pracodawcy również spoczywa szereg obowiązków regulowanych prawem pracy.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca musi dbać nie tylko o swoją firmę, ale także pracowników, gdyż to oni w głównej mierze przyczyniają się do rozwoju biznesu. Spada więc na nim obowiązek zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania pracy przez pracowników, w sposób bezpieczny i komfortowy. Musi on również zapewnić osobom zatrudnionym dostęp do niezbędnych narzędzi i dbać o ich rozwój i podnoszenie kwalifikacji. W IV rozdziale kodeksu pracy są jasno określone obowiązki pracodawcy wobec pracowników i w przepisach tych można ponadto  znaleźć zapis dotyczący terminowego i godziwego wynagrodzenia o pracę, przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji czy umożliwianie pracownikom korzystanie z przywilejów wynikających z nawiązanego stosunku pracy.

prawo pracy w Profinfo.pl

Obowiązki pracownika

Każdy pracownik bez względu na piastowane stanowisko, zobowiązany jest sumiennie wykonywać powierzone mu zadania i działać na korzyść firmy. Dbanie o jej wizerunek i dobre imię nawet poza zakładem pracy jest obowiązkiem uregulowanym przepisami prawa. Ponadto pracownik zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy firmowych informacji i przestrzegania regulaminu. Niekiedy bywa tak, że osoby zatrudnione na umowę na czas nieokreślony uważają, że pracodawca nie może ich zwolnić, bo są chronione przepisami prawa. Z tego względu wykonują swoje obowiązki niewłaściwie, działając tym samym niekorzystnie na sytuację firmy. Należy pamiętać, że niestosowanie się do poleceń przełożonego i obowiązków określonych w umowie, daje bezpośrednią przesłankę do zwolnienia dyscyplinarnego bez okresu wypowiedzenia.

Prawa pracowników

W przepisach prawa wyszczególnione są również przywileje pracownicze. Osoba zatrudniona może skorzystać z urlopów wypoczynkowych czy uzasadnionej nieobecności w pracy wynikającej z pogorszenia stanu zdrowia. Najważniejszym prawem pracownika jest pełnienie obowiązków służbowych w warunkach bezpiecznych i na podstawie wynagrodzenia adekwatnego do wykonywanych zadań. Wszelkie naruszenia pracodawcy w tym zakresie stanowią złamanie przepisów prawa i są przesłanką do wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Show Full Content

Komentarze

Dodaj komentarz

Close

Następny wpis

Close

Blachogum wtrysk do profili

21 marca 2019
Close