22 lipca 2024

Obecnie przemysł w zasadzie opiera się na pracy instalacji pneumatycznych i hydraulicznych. Bez nich niemożliwe byłoby działanie większości urządzeń w zakładach produkcyjnych, a także w montażowniach. Sprzęt pneumatyczny oraz hydrauliczny okazuje się niezbędny w niemal każdej branży. Nie ma natomiast mowy o poprawnej, a właściwie jakikolwiek pracy tego typu maszyn, bez przewodów pneumatycznych. Jaką rolę odgrywają one w przemyśle?

Czym są przewody pneumatyczne?

Przewody pneumatyczne to po prostu węże, które przyjmują kształt rurki. Transportuje się przez nie głównie medium robocze, ostatecznie doprowadzane do odbiornika wykonawczego lub sterującego. Przewody przemysłowe wykonuje się z różnorodnych materiałów, które decydują o ich właściwościach, takich jak elastyczność lub sztywność. Ponadto, przewody mają odmienne długości i grubości. Warto również zauważyć, iż obok przewodów prostych, istnieją również spiralne, rzadziej pojawiają się modele w innych kształtach.

Przewody pneumatyczne stosowane w przemyśle często bywają bardzo długie, mimo to zdarza się, iż instalacja składa się z większej ich liczby. Konieczne jest wtedy połączenie wszystkich węży. Ponadto, przewody wymagają również przymocowania do sprężarki bądź innego sprzętu na wejściu oraz do odbiornika na wyjściu. Wykorzystuje się do tego złączki oraz zawory. Do najczęściej występujących należą złącza kłowe oraz szybkozłączki, które gwarantują niezakłócony przepływ medium.

Najważniejsze zadania przewodów przemysłowych

Najczęstszym zastosowaniem przewodów w instalacjach zasilających jest transport gazu lub wody do odbiornika. Przykładowo, bez odpowiednio długich przewodów niemożliwe byłoby doprowadzenie sprężonego powietrza do urządzenia, które często jest bardzo oddalone od sprężarki. Warto jednak zauważyć, iż przewody przemysłowe wykorzystuje się również mniej standardowo. Istnieją modele przeznaczone do transportowania olejów czy tez agresywnych substancji chemicznych. Ciekawym zastosowaniem przewodów w przemyśle jest również usuwanie resztek produkcyjnych, takich jak wióry czy trociny. Mowa w tym wypadku o tzw. przewodach odciągowych. Inną grupę stanowią natomiast przewody antystatyczne, dostosowane do transportu acetylenu i tlenu. Właściwość ta w połączenia z parametrami wytrzymałościowymi sprawia, iż przewody antystatyczne są powszechnie wykorzystywane w spawalnictwie.

Materiał, a zastosowanie

Jak już wspomniano, to materiał wykonania ma decydujący wpływ na zastosowanie danego przewodu. Rzecz w tym, iż przewody pneumatyczne tworzy się z różnych materiałów, a każdy z nich ma nieco inne właściwości. Najczęściej przewody wykonuje się z takich materiałów, jak: poliamidy, poliuretan, polietylen i teflon. Inny materiał należy wykorzystać w przypadku przewodów do instalacji z gorącym medium roboczym, a inny, gdy najważniejsza jest np. wytrzymałość na wysokie ciśnienie. W kwestii tego ostatniego parametru warto zauważyć, iż przewody w przemyśle powinny posiadać wyjątkowo wysokie wartości zarówno ciśnienia roboczego, a jak i rozrywającego, gdyż awaria instalacji nie tylko wstrzymuje często pracę całego zakładu, ale również powoduje duże zagrożenie.

Show Full Content

Komentarze

Dodaj komentarz

Close

Następny wpis

Close

Jaki program do projektowania elektroniki?

13 lutego 2019
Close